počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 77
týden: 438
celkem: 71366

Het štuk tekutý

Het štuk tekutý
0% (0 hodnocení)
cena bez DPH:134 Kč
cena vč. DPH:162 Kč
162 Kč
K výběru je více variant produktu (2)

varianty produktu (2)

název produktukód produktucenadostupnost
Het štuk tekutý 8Kg 400470 162 Kč Skladem
vložit do košíku
ks
Het štuk tekutý 15Kg 400473 295 Kč Skladem
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Bílá štuková hmota pro finální úpravu stěn v interiéru a exteriéru - pro konečné úpravy vnitřních zdí. K okamžitému použití jako stěrková hmota na  jádrové omítky nebo na betonové panely. Je vhodný pro rekonstrukce panelových bytů a pro opravy omítek před malováním. Při použití v méně náročných objektech může nahradit pro svou bělost estetickou funkci nátěru.

Přednosti:

 • připravena k okamžitému použití
 • snadná zpracovatelnost
 • na omítky a betonové panely
 • pro opravy a rekonstrukce
 • tixotropní charakter
 • do interiéru i exteriéru

Použití:
jako stěrková hmota na jádrové omítky nebo na  betonové panely. Je vhodná pro rekonstrukce panelových bytů a pro opravy omítek před malováním. Při použití v méně náročných objektech může nahradit pro svou bělost estetickou funkci nátěru.

Odstín:
bílý až šedobílý, nestandardní.

Spotřeba:
1,5 – 3 kg/m² podle druhu podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Aplikace:

 1. Provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
 2. Štukovou směs řádně promíchat a lehce zvlhčit.
 3. Suchý podklad navlhčit vodou.
 4. Směs nanášet v tenké vrstvě (max. 2 mm na 1 vrstvu)přímo v dodávaném stavu; podle potřeby je možné směs mírně naředit vodou.
 5. Po částečném zaschnutí se povrch vyrovná krouživými pohyby (tzv. „zatočí“) hladítkem s navlhčeným měkkým porézním povrchem (např. vrstvou molitanu nebo plsti) do konečného požadovaného vzhledu.
 6. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

hydroxid vápenatý

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Het štuk tekutý
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s jejich používáním.