Úvod » BAZÉNOVÁ A JEZÍRKOVÁ CHEMIE

BAZÉNOVÁ A JEZÍRKOVÁ CHEMIE

BAZÉNOVÁ CHEMIE

Sortiment bazénové chemie představuje kompletní řadu  přípravků jak pro úpravu bazénové vody na bázi chlorových, tak  i kyslíkových produktů. Bazénová voda je vystavena především  díky teplotě mnohem vyššímu zatížení než přírodní koupaliště  a chemické prostředky pro její úpravu představují i přes další  rozvoj alternativních technologií úpravy vody nejjistější cestu  ke zdravému a nezávadnému koupání. Dokladem je i zákonný  předpis pro veřejné bazény a koupaliště. Kromě kvalitních  a osvědčených prostředků bazénové chemie dodáváme také nezbytné příslušenství pro měření, čištění, dávkování a údržbu vody  jak pro privátní – domácí bazény, tak také některé typy veřejných  bazénů a koupališť. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před  použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace  o přípravku.

VÝHODY

jednoduché a snadné dávkování, ověřená vysoká účinnost, schválení a biocidní registrace, zdravé koupání, široká paleta balení – pro malé domácí bazénky, ekonomická  balení až po velkoodběratelské dodávky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

údržba bazénové vody, čištění vody, bazénů a příslušenství, pomůcky pro měření a denní údržbu, úpravy hodnot bazénové vody.

 

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

v posledních letech velmi stoupla obliba rodinných bazénů. Jejich  uživatelé jsou postaveni před rozhodnutí zda a jakým způsobem vodu během  sezóny  v  bazénu  ošetřovat.  Z  hygienického  hlediska  je   ošetřování  bazénové vody chemickými přípravky naprosto nezbytnou  nutností pro zdravé a příjemné koupání. Bazénová voda je totiž vystavena  mnohem větší zátěži a je v průměru také teplejší než přírodní  koupaliště. To vše sebou přináší vysoké riziko mikrobiálního znečištění,  které je pro lidský organismus mnohem nebezpečnější než chemické látky  do bazénu přidávané v doporučené koncentraci.  Řada  bazénové  chemie MASTERsil® obsahuje  osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání ve vašem bazénu.

PRVNÍ NAPUŠTĚNÍ:

Před každým novým napuštěním je nutné bazén důkladně očistit od všech  nečistot pomocí MASTERsil®  Gelový čistič na bazény S. Zvýšíte tak  kvalitu nově napuštěné vody a zjednodušíte její další údržbu. Po prvním  napuštění ošetřete vodu přípravkem MASTERsil®  Chlor-Start, případně MASTERsil®  Chlor-Šok  (v  případě  napouštění  v  průběhu  několika  dní  vodu v bazénu  ošetřujte průběžně). Ošetření provádějte nejlépe při zapnutém filtračním  zařízení. Po 1–2 dnech změřte hodnotu pH (hodnota kyselosti) testerem a  upravte ji do předepsaného rozmezí 7,2–7,6 pomocí přípravků MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH-  dle  předepsaného  návodu. Zároveň proveďte kontrolu obsahu chloru, zda  je v předepsaném  intervalu 0,3–0,5mg/l. V případě nedostatku doplňte  obsah chloru na hranici bezpečného koupání pomocí přípravku MASTERsil® Chlor-Šok.  V případě přebytku bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení  obsahu  chloru pod horní hranici uvedeného intervalu. Při napuštění vody  ze studny  či z vrtu, bude mít tato pravděpodobně vyšší tvrdost, proto  použijte pro její  stabilizaci a zabránění zákalů přípravek MASTERsil® Blokátor tvrdosti.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA:

Pro  běžnou  a  bezúdržbovou  dezinfekci  bazénové  vody  je  určen  přípravek MASTERsil® Chlor-Tablet, nebo modernější varianta MASTERsil®   Multiplex Tablet.  Jedná se o 200g (nebo 20g) tablety vysoce účinného  dezinfekčního  prostředku, které se po vložení do plováku postupně rozpouští a tím vodu  průběžně dezin?kují a chrání před vznikem řas. Při použití Multiplex  Tablet navíc vysráží nečistoty a stabilizuje chlor. Jedna tableta  je  schopná za běžných podmínek ochránit bazén o objemu 25m3 (2m3)  po dobu 5–7 dnů. Pro zajištění správného a efektivního účinku je nutné  udržovat pH bazénové vody v rozmezí 7,2–7,6. Pro zvýšení kyselosti  (snížení  hodnoty pH) použijte přípravek MASTERsil® pH- a pro snížení kyselosti  (zvýšení  hodnoty  pH)  použijte  přípravek  MASTERsil® pH+   dle  návodu.  V pravidelných týdenních intervalech kontrolujte také  obsah chloru ve vodě.  Kontrolu provádějte častěji v případě velkého  počtu koupajících a také za  horkých  a slunečných  dní,  kdy se   chlorové přípravky  nadměrně  vyčerpávají. Obsah chlóru se stanovuje  pomoci testeru a měl by být v intervalu  0,3–0,5 mg/l.  Korekci   provádějte  přípravkem MASTERsil® Chlor-Šok.  Přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil  stabilizuje uvolněný chlor ve vodě,  čímž  prodlužuje  účinek   chlorových  dezinfekčních  prostředků  a  zároveň  zabraňuje  nepříjemnému chlorovému zápachu nad hladinou. Jeho použití  doporučujeme  zejména pro slunné a horké dny, kdy vlivem zvýšené teploty  a  UV   záření  dochází  k  nadměrnému  rozkladu  všech  chlorových  přípravků.  Pro zajištění průzračné vody přidávejte MASTERsil® Vločkovač nebo MASTERsil® Křišťál,  které na sebe váží jemně rozptýlené nečistoty a  ty  se  pak  snadno   zachytávají  ve  filtračním  zařízení. V  případě  velkého zatížení  bazénu a velké intenzity slunečního záření je vhodné jako prevenci proti  řasám použít přípravek MASTERsil® Přípravek proti řasám nebo  koncentrovaný MASTERsil® Algicid.

ZAJIŠTĚNÍ BAZÉNU PRO DELŠÍ ČAS BEZ POUŽÍVÁNÍ:

Jestliže se rozhodnete bazén delší dobu nepoužívat (např. při  dovolené), tak  je nutné i po tuto dobu chránit bazénovou vodu před  růstem bakterií a řas.  Nejprve upravte hodnotu pH na ideální hodnotu  mezi 7,2–7,6 pomocí přípravků MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- a poté dejte do plovákového dávkovače trojnásobné množství tablet přípravku MASTERsil® Mulitiplex Tablet,  vhodné  je  použít  také MASTERsil® Zazimovač.  Bazén zakryjte plachtou a zajistěte, aby bylo každý den spuštěno  filtrační  zařízení. Před začátkem opětovného používání zkontrolujte a  upravte hodnotu pH a obsahu volného chlóru.

 

RADY A TIPY PRO ŘEŠENÍ PŘI PROBLÉMECH S OŠETŘOVÁNÍM VODY

CO DĚLAT KDYŽ...

...je voda zakalená?

V důsledku používání tvrdé vody (např. studniční) může vlivem  vysokého  obsahu minerálů ve vodě dojít k jejich vysrážení a tyto  sraženiny pak způsobují ve vodě zákal. Podle druhu minerálů se objeví  buď hnědý zákal – vysoký obsah železa a manganu, nebo bílý zákal –  vysoký obsah vápníku a  hořčíku.  Pro  odstranění  upravte  hodnotu  pH   na  požadované  rozmezí (přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH-), dávkujte Blokátor tvrdosti  a  přidejte  MASTERsil® Vločkovač.  Pro  vyvločkování  těch  nejjemnějších částic použijte tekutý MASTERsil® Křišťál.  Poté vodu filtrujte  do projasnění. Mléčný zákal, který nelze  odfiltrovat, může být způsoben  neodstranitelným předávkováním  vločkovače. V takovém případě je vhodné  odpustit část vody a nahradit  čistou. (V extrémních případech lze vsypat  nečistoty – např. prach pro  vysrážení vločkovače s nečistotami a jeho následné odfiltrování.)

...je voda organicky znečištěná, zapáchá?

Po  koupání  většího  počtu  lidí  nebo  při  jiném  organickém   znečištění  je  nutno v zájmu zdravého koupání jednorázově dezinfikovat  vodu v bazénu  pomocí přípravku MASTERsil® Chlor-Šok.  Tento přípravek rychle doplní  hladinu chloru na hranici bezpečného  koupání (0,3–0,5 mg/l) a tím udržuje  vodu zdravotně nezávadnou, bez  nepříjemých zápachů. Přípravek doporučujeme kombinovat se stabilizátorem  MASTERsil® Chlor-Stabil.

...je voda silně cítit chlorem?

Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2–7,6. Následně aplikujte přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil dle návodu.

...vás v bazénu pálí oči nebo pokožka?

To je způsobeno špatnou hodnotou pH. Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2–7,6.

Základem čisté vody v bazénu je výkonná písková filtrace a neustálá  kontrola  hodnot  obsahu  chloru  a  pH  a  to  pomocí  testeru (pH   papírky  jsou  orientační). Dále je nutné stálé dávkování MASTERsil® Přípravek proti řasám nebo MASTERsil® Algicid jako prevence proti tvorbě řas.

Řadit podle 
Výrobce  

CHARAKTERISTIKA Chlor-Start je určen k počátečnímu

naše cena 235 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Chlor-Šok je určen pro rychlou

naše cena 243 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Chlor-tablet jsou 200 gramové, ve

naše cena 254 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Multiplex Tablet jsou komplexní,

naše cena 59 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Multiplex Mini Tablet jsou

naše cena 50 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Algicid je přípravek pro prevenci

naše cena 290 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Je tekutý anorganický přípravek

naše cena 152 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Vločkovač je speciální přípravek,

naše cena 132 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA pH+ je přípravek pro snižování

naše cena 91 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Zazimovač je tekutý přípravek

naše cena 224 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA pH– je přípravek pro zvyšování

naše cena 140 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Tekutý přípravek pro ošetření

naše cena 165 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Údržba Bio Jezírek je vysoce

naše cena 201 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Křišťálové jezírko je tekutý,

naše cena 152 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Jezírko pH mínus je granulovaný

naše cena 157 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Přípravek pro ošetření bazénové

naše cena 188 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Přípravek na bázi aktivního

naše cena 180 Kč

skladem


CHARAKTERISTIKA Je tekutý anorganický přípravek

naše cena 1 875 Kč

skladem